Görel

Görel är ett nordiskt (danskt) namn, forndanskt Gerhild, sammansatt av Ger‑ 'spjut' och ‑hild 'kamp, strid'. I äldre tid användes namnet främst i dansk-svenska frälsesläkter.

I den rikssvenska almanackan 19/6.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1545
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.