Göran (Jöran)

Göran (Jöran) är en yngre svensk form av Örjan. Jöran var populärt på 1500-talet men ersattes senare ofta av Georg. Den senare stavningen med G- beror på anslutning till Georg.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 23/4 (i sistnämnda även Jöran).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1509 Jöran
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.