Göran (Jöran)

Göran (Jöran) är en yngre svensk form av Örjan. Jöran var populärt på 1500-talet men ersattes senare ofta av Georg. Den senare stavningen med G- beror på anslutning till Georg.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1509 Jöran
Starkaste tidsperiod: 1940–59

Namnsdag

23 april

Delar namnsdag med:

  • Georg (namnlängden)
  • George, Georges, Georgina, Georgios, Georgius, Gina, György, Yrjö (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 23 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.