Gertrud

Gertrud är ett helgonnamn av tyskt ursprung, sammansatt av fornhögtyskt gēr 'spjut' och germanskt *‑þrūþi ’kraft, styrka’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 17/3, efter den heliga Gertrud av Nivelles i Belgien (626—59).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1309 gerthrudi (dativ)
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.