Germund

Germund är ett nordiskt namn, sammansatt av förleden Ger‑ ’spjut’ och efterleden ‑mund ’beskyddare’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift kairmuntr
Starkaste tidsperiod: 1930–39 (1960–69)

Namnsdag

19 juni

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 16 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.