Gerhard

Gerhard är ett helgonnamn av tyskt ursprung. Det är sammansatt av fornhögtyskt gēr 'spjut' och ‑hard 'hård, fast'. Gert är en lågtysk form.

I den rikssvenska almanackan 24/9, efter den helige Gerhardus, Ungerns apostel, som levde på 1000-talet. I den finlandssvenska almanackan 2/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1280 Gerardus
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.