Gerda (Gärda)

Gerda är ett nordiskt namn, en sentida bildning till Gerd. Det kan också vara en ursprunglig smekform till Gertrud (via formen Gerdeke).

Namnet fick spridning i Sverige genom jätten Finns dotter Gerda i Esaias Tegnérs dikt Helgonabacken (1820-talet).

I den rikssvenska almanackan 23/3 och i den finlandssvenska 1/8.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1822
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen