Gerda (Gärda)

Gerda är ett nordiskt namn, en sentida bildning till Gerd. Det kan också vara en ursprunglig smekform till Gertrud (via formen Gerdeke).

Namnet fick spridning i Sverige genom jätten Finns dotter Gerda i Esaias Tegnérs dikt Helgonabacken (1820-talet).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1822
Starkaste tidsperiod: 1885–29

Namnsdag

23 mars

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 1 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.