Gerd (Gärd)

Gerd är ett nordiskt namn, en femininbildning till ett namn motsvarande fornvästnordiskt garðr ’stängsel, skydd’. I äldre tid tycks namnet bara ha förekommmit som efterled (Ingegerd). Det kan också vara en ursprunglig smekform till namn på ‑gerd (med samma betydelse som det enkla Gerd).

I Tyskland är Gerd ett mansnamn, ursprunglig smekform till Gerhard.

Enligt Eddadikten Skírnismál var Gerd av jättesläkt, åtrådd av guden Frej.

I den rikssvenska almanackan 23/3 och i den finlandssvenska 1/8.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1872
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.