Georg (George)

Georg är ett helgonnamn av grekiskt ursprung, Geórgios, bildat till geōrgós ’lantman, bonde’. Till Sverige kom namnet via latinets Georgius.

Skrivningen George är efter engelskt mönster. I Tyskland och Norden förekommer variantformer som Jörgen, Göran och Örjan.

En av de första svenskar som använde namnet var Georg Stiernhielm (1598—1672), ”den svenska skaldekonstens fader”.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1540
Starkaste tidsperiod: 1920–39 (1980–99 med ‑e )

Namnsdag

23 april

efter Sankt Georg, ett av den kristna världens mest populära helgon.

Delar namnsdag med:

  • Göran (namnlängden)
  • George, Georges, Georgina, Georgios, Georgius, Gina, György, Yrjö (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 23 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.