Georg (George)

Georg är ett helgonnamn av grekiskt ursprung, Geórgios, bildat till geōrgós ’lantman, bonde’. Till Sverige kom namnet via latinets Georgius.

Skrivningen George är efter engelskt mönster. I Tyskland och Norden förekommer variantformer som Jörgen, Göran och Örjan.

En av de första svenskar som använde namnet var Georg Stiernhielm (1598—1672), ”den svenska skaldekonstens fader”.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 23/4, efter Sankt Georg, ett av den kristna världens mest populära helgon.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1540
Starkaste tidsperiod: 1920—29 (1980—99)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.