Fritz (Frits)

Fritz är en tysk sammandragen form av Friedrich (se Fredrik).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1621
Starkaste tidsperiod: 1900–29

Namnsdag

18 juli

Delar namnsdag med:

  • Fredrik (namnlängden)
  • Federico, Fred, Freddie, Freddy, Friedrich (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.