Fritiof (Fritjof)

Fritiof är ett nordiskt namn, sammansatt av Frid‑ 'fred, skydd' och ett ord motsvarande fornvästnordiskt þiófr ’tjuv’ eller med ett ord motsvarande fornengelskans -þeow ’tjänare’.

Namnet blev spritt i Sverige i och med göticismen på 1800-talet och Esaias Tegnérs diktcykel Frithiofs saga (1825).

I den rikssvenska almanackan 18/2 och i den finlandssvenska 19/2.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1808
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen