Fritiof (Fritjof)

Fritiof är ett nordiskt namn, sammansatt av Frid‑ 'fred, skydd' och ett ord motsvarande fornvästnordiskt þiófr ’tjuv’ eller med ett ord motsvarande fornengelskans -þeow ’tjänare’.

Namnet blev spritt i Sverige i och med göticismen på 1800-talet och Esaias Tegnérs diktcykel Frithiofs saga (1825).

I den rikssvenska almanackan 18/2 och i den finlandssvenska 19/2.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1808
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.