Fritiof (Fritjof)

Fritiof är ett nordiskt namn, sammansatt av Frid‑ ’fred, skydd’ och ett ord motsvarande fornvästnordiskt þiófr ’tjuv’ eller med ett ord motsvarande fornengelskans -þeow ’tjänare’.

Namnet blev spritt i Sverige i och med göticismen på 1800-talet och Esaias Tegnérs diktcykel Frithiofs saga (1825).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1808
Starkaste tidsperiod: 1900–19, 1990–95

Namnsdag

18 februari

Delar namnsdag med:

  • Frida (namnlängden)
  • Elfrida, Elfriede (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 19 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.