Fridolf

Fridolf är ursprungligen ett tyskt namn, sammansatt av förleden Frid‑ ’fred, skydd’ och efterleden -olf ’varg, ulv’.

I en dansk runinskrift förekommer en fraþulf (ackusativ), som möjligen kan höra samman med detta namn. Något fornsvenskt *Fridhulf är inte belagt.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1725
Starkaste tidsperiod: 1885–1919

Namnsdag

12 januari

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 22 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.