Fridolf

Fridolf är ursprungligen ett tyskt namn, sammansatt av förleden Frid‑ 'fred, skydd' och efterleden -olf 'varg, ulv'.

I en dansk runinskrift förekommer en fraþulf (ackusativ), som möjligen kan höra samman med detta namn. Något fornsvenskt *Fridhulf är inte belagt.

I den rikssvenska almanackan 12/1 och i den finlandssvenska 22/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1725
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen