Fridolf

Fridolf är ursprungligen ett tyskt namn, sammansatt av förleden Frid‑ 'fred, skydd' och efterleden -olf 'varg, ulv'.

I en dansk runinskrift förekommer en fraþulf (ackusativ), som möjligen kan höra samman med detta namn. Något fornsvenskt *Fridhulf är inte belagt.

I den rikssvenska almanackan 12/1 och i den finlandssvenska 22/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1725
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.