Frideborg

Frideborg är ett tyskt namn, sammansatt av Frid‑ ’fred, skydd’ och ‑borg (jämför verbet bärga).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1865
Starkaste tidsperiod: 1900–25

Namnsdag

12 januari

Delar namnsdag med:

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.