Frida

Frida är dels en nordisk ursprunglig smekform till kvinnonamn på ‑frid, dels tysk motsvarighet till namn på Fried-. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 18/2 och i den finlandssvenska 29/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten friþu (ackusativ) England
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen