Frida

Frida är dels en nordisk ursprunglig smekform till kvinnonamn på ‑frid, dels tysk motsvarighet till namn på Fried-. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 18/2 och i den finlandssvenska 29/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten friþu (ackusativ) England
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.