Frej

Frej är den västnordiska formen av gudanamnet Frö. Detta återgår enligt en etablerad uppfattning på urnordiskt * fraujaR ’herre’. En nyligen framlagd tolkning är att namnet i stället kan anknytas till fornvästnordiskans *freyr (av urnordiskt *fraiwia) och till det ord detta är avlett av, substantivet frö, med betydelsen ’den fruktbare, den fruktsamme’.

Gudanamnet kom i användning som mansnamn först under vikingaromantiken på 1800-talet.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1825
Starkaste tidsperiod: 1980–99, 2010–

Namnsdag

23 januari

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 6 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.