Frej

Frej är den västnordiska formen av gudanamnet Frö. Detta återgår enligt en etablerad uppfattning på urnordiskt * fraujaR ’herre’. En nyligen framlagd tolkning är att namnet i stället kan anknytas till fornvästnordiskans *freyr (av urnordiskt *fraiwia) och till det ord detta är avlett av, substantivet frö, med betydelsen ’den fruktbare, den fruktsamme’.

Gudanamnet kom i användning som mansnamn först under vikingaromantiken på 1800-talet.

I den rikssvenska almanackan 23/1 och i den finlandssvenska 6/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1825
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen