Fredrik (Frederik, Fredric, Fredrick)

Fredrik är en engelsk, nederländsk och svensk variant av det tyska Friedrich, sammansatt av Fried- 'fred, skydd' och -rik 'mäktig, förnäm, rik'.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1291 Fredherico (dativ)
Starkaste tidsperiod: 1970–89

Namnsdag

18 juli

till minne av en biskop i Utrecht (död 838).

Delar namnsdag med:

  • Fritz (namnlängden)
  • Federico, Fred, Freddie, Freddy, Friedrich (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 18 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.