Fredrik (Frederik, Fredric, Fredrick)

Fredrik är en engelsk, nederländsk och svensk variant av det tyska Friedrich, sammansatt av Fried- 'fred, skydd' och -rik 'mäktig, förnäm, rik'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 18/7, till minne av en biskop i Utrecht (död 838).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1291 Fredherico (dativ)
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.