Folke

Folke är en nordisk ursprunglig smekform till namn på Folk- ’skara av (krigande?) människor’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift folki
Starkaste tidsperiod: 1910–49, 2010–

Namnsdag

14 juli

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 27 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.