Finn

Finn är ett nordiskt namn, ursprungligen ett binamn med betydelsen ’finne, same’.

I den rikssvenska almanackan 16/10 och i den finlandssvenska 26/9.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten fin (ackusativ)
Starkaste tidsperiod: 1930—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.