Finn

Finn är ett nordiskt namn, ursprungligen ett binamn med betydelsen ’finne, same’.

I den rikssvenska almanackan 16/10 och i den finlandssvenska 26/9.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten fin (ackusativ)
Starkaste tidsperiod: 1930—39

Om namnen