Fingal

Fingal är en engelsk form av det gaeliska namnet Fionnghal, ’vit, ljus främling’. Det anses ursprungligen vara ett binamn på nordiska bosättare i Skottland. Namnet har sedan spritts via The Poems of Ossian (1761—63 ”Ossians sånger”), författat av James Macpherson.

I den rikssvenska almanackan 27/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1811
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1910—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.