Filip (Philip)

Filip är en form av ett grekiskt namn, Fílippos ’hästvän’ (i latinet Philíppus).

Namnet anses ha kommit till Sverige via Ryssland. Det är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 2/5 och i den finlandssvenska 8/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1224 Phylippus
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.