Filip (Philip)

Filip är en form av ett grekiskt namn, Fílippos ’hästvän’ (i latinet Philíppus).

Namnet anses ha kommit till Sverige via Ryssland. Det är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 2/5 och i den finlandssvenska 8/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1224 Phylippus
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen