Filip (Philip)

Filip är en form av ett grekiskt namn, Fílippos ’hästvän’ (i latinet Philíppus).

Namnet anses ha kommit till Sverige via Ryssland. Det är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1224 Phylippus
Starkaste tidsperiod: 1990–

Namnsdag

2 maj

Delar namnsdag med:

  • Filippa (namnlängden)
  • Felipe (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 8 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.