Ferdinand

Ferdinand är ursprungligen ett västgotiskt namn. Det är sammansatt av germanskt Frid- ’fred, skydd’ och stammen *nanþ- ’våga, vara djärv’ (jfr NannaRoland).

Namnet kom med västgoterna till Spanien och har därifrån spritts till stora delar av Europa, där det burits i flera furstesläkter.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1691
Starkaste tidsperiod: 1885–99, 1910–29

Namnsdag

3 april

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 3 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.