Felix

Felix är ett latinskt namn, ursprungligen ett romerskt binamn, bildat till felix ’lycklig’. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 14/1, efter ett helgon, Felix av Nola (död ca 260). I den finlandssvenska almanackan 6/9.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1475
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.