Fanny

Fanny är en engelsk ursprunglig smekform till Frances och möjligen också till Stephanie.

Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander (1982) har sannolikt bidragit till namnets spridning på senare tid. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 9/2, efter Frans Michael Franzéns sångmö Fanny. I den finlandssvenska almanackan 2/3.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1788
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1990—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.