Fanny

Fanny är en engelsk ursprunglig smekform till Frances och möjligen också till Stephanie.

Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander (1982) har sannolikt bidragit till namnets spridning på senare tid. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 9/2, efter Frans Michael Franzéns sångmö Fanny. I den finlandssvenska almanackan 2/3.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1788
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1990—99, 2000—

Om namnen