Fanny

Fanny är en engelsk ursprunglig smekform till Frances och möjligen också till Stephanie.

Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander (1982) har sannolikt bidragit till namnets spridning på senare tid. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1788
Starkaste tidsperiod: 1885–99, 1990–2009

Namnsdag

9 februari

efter Frans Michael Franzéns sångmö Fanny.

Delar namnsdag med:

  • Franciska (namnlängden)
  • Francesca (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 2 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.