Fabian

Fabian är ett latinskt namn, en förkortad form av Fabianus, som i sin tur är en bildning till släktnamnet Fabius. Detta kan vara bildat till faba ’böna’ eller vara en härkomstbeteckning, ’från Fabiae’.

Fabian och Sebastian var namn på två romerska martyrer (200-talet), som i den kyrkliga traditionen har förts ihop som tvillinghelgon.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 20/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1571
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1990—99

Om namnen