Fabian

Fabian är ett latinskt namn, en förkortad form av Fabianus, som i sin tur är en bildning till släktnamnet Fabius. Detta kan vara bildat till faba ’böna’ eller vara en härkomstbeteckning, ’från Fabiae’.

Fabian och Sebastian var namn på två romerska martyrer (200-talet), som i den kyrkliga traditionen har förts ihop som tvillinghelgon.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 20/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1571
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1990—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.