Evelina (Eveline)

Evelina är en latiniserad form av Evelyn. Det kan också vara en utvidgad form av Eva.

I den rikssvenska almanackan 12/2.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1795
Starkaste tidsperiod: 1900—10, 1990—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.