Evelina (Eveline)

Evelina är en latiniserad form av Evelyn. Det kan också vara en utvidgad form av Eva.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1795
Starkaste tidsperiod: 1900–10, 1990–2010

Namnsdag

12 februari

Delar namnsdag med:

  • Evy (namnlängden)
  • Evelin, Eveline, Evelyn (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.