Eva (Eeva, Ewa)

Eva är ett bibliskt namn, på hebreiska Chawwā, som anspelar på ordet chaj ’levande’. Enligt bibelns skapelseberättelse namn på den första kvinnan, människosläktets anmoder.

Namnet kom i allmänt bruk i norra Europa först efter reformationen. Namnet är även i dag ett av de vanligaste kvinnonamnen i Sverige.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1300-talet
Starkaste tidsperiod: 1950–69

Namnsdag

24 december

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.