Eva (Eeva, Ewa)

Eva är ett bibliskt namn, på hebreiska Chawwā, som anspelar på ordet chaj ’levande’. Enligt bibelns skapelseberättelse namn på den första kvinnan, människosläktets anmoder.

Namnet kom i allmänt bruk i norra Europa först efter reformationen. Namnet är även i dag ett av de vanligaste kvinnonamnen i Sverige.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 24/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1300-talet
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen