Eugen

Eugen är en svensk variant av det franska Eugène, en form av latinets Eugenius, som i sin tur är bildat till grekiskt eugenǽs ’välboren, ädel; av god släkt’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1795
Starkaste tidsperiod: 1900–29

Namnsdag

5 november

som en hyllning till Karl XV, som var döpt till Carl Ludvig Eugène.

Delar namnsdag med:

  • Eugenia (namnlängden)
  • Eugenie, Eugenius (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 16 juni, till minne av aktivisten Eugen Schauman (1875—1904).

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.