Eskil

Eskil är ett nordiskt namn, sammansatt av förleden Es-, en omljudd form av urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’ och -kætill ’kittelhatt, hjälm’. Omljudsformen har tillkommit genom påverkan av i i efterleden.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift eskil
Starkaste tidsperiod: 1920–39, 2000–

Namnsdag

12 juni

efter Sankt Eskil, Södermanlands apostel (död ca 1080).

Delar namnsdag med:

  • Esko, Miklos (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 12 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.