Erling

Erling är ett nordiskt namn, troligen bildat till ordet jarl (< *erlaR), med betydelsen ’son eller ättling till en jarl’. Det kan också vara ett lån från kontinenten.

I den rikssvenska almanackan 11/10.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (arlik)
Starkaste tidsperiod: 1930—40

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.