Erland

Erland är ett nordiskt namn. Det anses vara bildat till det fornnordiska erlendr, ørlendr ’från ett främmande land, utländsk’. Även andra tolkningar är möjliga. Namnet kan exempelvis vara en avledning till ordet jarl (jfr Erling), och förleden Er- (Ær-) skulle kunna höra samman med urnordiskt *harja- ’här’ eller *arja- ’förnäm, främst’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: norsk runskrift arlantr
Starkaste tidsperiod: 1920–49

Namnsdag

8 januari

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 3 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.