Erland

Erland är ett nordiskt namn. Det anses vara bildat till det fornnordiska erlendr, ørlendr ’från ett främmande land, utländsk’. Även andra tolkningar är möjliga. Namnet kan exempelvis vara en avledning till ordet jarl (jfr Erling), och förleden Er- (Ær-) skulle kunna höra samman med urnordiskt *harja- ’här’ eller *arja- ’förnäm, främst’.

I den rikssvenska almanackan 8/1 och i den finlandssvenska 3/11.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: norsk runsten(arlantr)
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.