Erland

Erland är ett nordiskt namn. Det anses vara bildat till det fornnordiska erlendr, ørlendr ’från ett främmande land, utländsk’. Även andra tolkningar är möjliga. Namnet kan exempelvis vara en avledning till ordet jarl (jfr Erling), och förleden Er- (Ær-) skulle kunna höra samman med urnordiskt *harja- ’här’ eller *arja- ’förnäm, främst’.

I den rikssvenska almanackan 8/1 och i den finlandssvenska 3/11.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: norsk runsten(arlantr)
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen