Erik (Eric, Erich)

Erik är ett nordiskt sammansatt namn. Förleden (möjligen samma som i namnet Elof) är *aina- ’en, ensam’. Efterleden är -rik 'mäktig, förnäm, rik'. Namnet anses vara en meningsfull sammansättning, och den tolkning som på senare tid vunnit mest anslutning är ’den framför andra mäktige, den synnerligen mäktige’.

Erik är det vanligaste mansnamnet i Sverige och har varit populärt under alla tider.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 18/5, efter Erik den helige (död troligen 1160).

Eriksdagen eller Ersmässan har varit en viktig märkesdag i den folkliga kalendern. ”Om Erik ger ax, ger Olof kaka!”, dvs. om rågen gått i ax till Ersmässan kunde man baka bröd till Olsmässan.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten(airikr)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.