Elof (Elov)

Elof är en svensk och dansk sidoform till ett nordiskt sammansatt mansnamn, runnordiskt ÆilæifR (ailaifR), fornsvenskt Elef.

I förleden (möjligen samma som i Erik) ingår något av urnordiskt *aiwa- ’alltid’, *aina- ’en, ensam’, *awiō ’ö’ (en delabialiserad form) eller *auja ’lycka, (lycko)gåva’. Efterleden är ‑lev motsvarande fornsvenskt lef, fornvästnordiskt leifr ’arvinge, efterkommande’ (av urnordiskt *-laibaR, ursprungligen ’något efterlämnat’).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1491
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2010–

Namnsdag

30 juni

Delar namnsdag med:

  • Leif (namnlängden)
  • Elf (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 23 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.