Ella

Ella är en ursprunglig smekform till namn som  Eleonora, Elisabet, Ellen, Gabriella. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 19/2 och i den finlandssvenska 10/2.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1502
Starkaste tidsperiod: 1910—29, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.