Elias

Elias är ett bibliskt namn, en grekisk form av hebreiskans ’Elijā ’min gud är Jahve’. Här avses den gammaltestamentlige profeten Elia, verksam på 800-talet f.Kr. En nysvensk form är Elis. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: mitten av 1100-talet Skåne
Starkaste tidsperiod: 1990–

Namnsdag

17 april

Delar namnsdag med:

  • Elis (namnlängden)
  • Ellis (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 9 april, till minne av Elias Lönnrots (1802–84) födelsedag.

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.