Elias

Elias är ett bibliskt namn, en grekisk form av hebreiskans ’Elijā ’min gud är Jahve’. Här avses den gammaltestamentlige profeten Elia, verksam på 800-talet f.Kr. En nysvensk form är Elis. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 17/4. I den finlandssvenska almanackan 9/4, till minne av Elias Lönnrots (1802—84) födelsedag.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: mitten av 1100-talet Skåne
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen