Eleonora (Eleonor, Ellinor, Eleonore m.fl.)

Eleonora är ett romanskt namn, ursprungligen troligen av arabiskt ursprung med betydelsen ’Gud är mitt ljus’. Det har också föreslagits gå tillbaka på ett fornfranskt Aliénor av ovisst ursprung.

Ellinor (belagt i Sverige 1854 )är en engelsk form av Eleonora; detta namn har sannolikt spritts på grund av Evert Taubes visor om Ellinor.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 11/7.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1621
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1970—99)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.