Eivor (Ejvor)

Eivor har inkommit från Norge (i norskan även Øyvor), av fornvästnordiskt Eyvǫr, troligen sammansatt av *awiō ’ö’ eller *auja ’lycka, (lycko)gåva’, eller möjligen adverbet *aiwa ’alltid’ och -vor.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1860
Starkaste tidsperiod: 1920–49

Namnsdag

8 juni

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 12 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.