Eivor (Ejvor)

Eivor har inkommit från Norge (i norskan även Øyvor), av fornvästnordiskt Eyvǫr, troligen sammansatt av *awiō ’ö’ eller *auja ’lycka, (lycko)gåva’, eller möjligen adverbet *aiwa ’alltid’ och -vor.

I den rikssvenska almanackan 8/6 och i den finlandssvenska 12/1.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1860
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.