Einar (Ejnar)

Einar är ett nordiskt (isländskt) namn, sammansatt av Ein- ’en, ensam; enastående’ och efterleden -ar, troligen med betydelsen ’härförare, krigare’. Det kan också vara bildat till ett ord motsvarande fornisländskt einheri ’en som strider ensam’ eller ’enastående krigare’. En svensk form är Enar.

I den rikssvenska almanackan 26/9 och i den finlandssvenska 17/11.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1821
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.