Eilert (Ellert)

Eilert är ursprungligen ett tyskt namn, en variantform till Eilhard, som i sin tur går tillbaka på Agilhard, sammansatt av germanskt *-’spets ’ eller ’oro, fruktan’ och ‑hard ’hård, fast’. Ellert (1650) är en variantform.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1646
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

24 oktober

Delar namnsdag med:

  • Evert (namnlängden)
  • Eberhard, Eve (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.