Edvard (Edward)

Edvard är ett engelskt namn, sammansatt av fornengelskans ēad ’rikedom; egendom’ och weard ’väktare’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 18/3, efter en engelsk kung, Edvard martyren (död 978), som blev helgonförklarad.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1620
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1980—90)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.