Edgar

Edgar är ett engelskt namn, sammansatt av fornengelskans ēad ’rikedom; egendom’ och gār 'spjut'.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1821
Starkaste tidsperiod: 1920–39, 2010–

Namnsdag

31 oktober

Delar namnsdag med:

  • Edit (namnlängden)
  • Ditte, Edgard (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.