Douglas

Douglas är ett keltiskt namn (inlånat via engelskan), bildat till gäliskans dubhglas ’mörkblått eller svart vatten’, ursprungligen ett flodnamn, som använts först som släktnamn och sedan 1600-talet som förnamn.

I den rikssvenska almanackan 13/4.

Typ: mansnamn
Starkaste tidsperiod: 1990—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.