Diana

Diana är av latinskt ursprung och har föreslagits vara en bildning till Diviana ’den lysande’. Diana är mån- och jaktgudinnan i den romerska mytologin.

I den rikssvenska almanackan 29/1 och i den finlandssvenska 17/10.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1791
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.