David

David är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’den som är älskad’. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 25/6, efter den helige David av Munktorp, Västmanlands apostel. I den finlandssvenska almanackan 30/12.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (dafiþ) ca 1200
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.