David

David är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’den som är älskad’. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 25/6, efter den helige David av Munktorp, Västmanlands apostel. I den finlandssvenska almanackan 30/12.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (dafiþ) ca 1200
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen