Dagmar

Dagmar är ett i Norden ombildat slaviskt namn, Dragomir(a), sammansatt av ord för ’kär’ och ’fred’.

Namnet nådde Norden genom den danske kungen Valdemar II Sejrs giftermål (1205) med den böhmiska prinsessan Dragomir (Margrete). I Danmark omtolkades namnet som en sammansättning av Dag- och forndanskt maar ’mö’.

I den rikssvenska almanackan 27/9 och i den finlandssvenska 26/11.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1845
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.