Dag

Dag är ett nordiskt namn, identiskt med ordet dag. Det kan även vara en ursprunglig smekform till namn på Dag-.

I den rikssvenska almanackan 16/9 och i den finlandssvenska 9/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten (takh)
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under hösten 2021.