Dag

Dag är ett nordiskt namn, identiskt med ordet dag. Det kan även vara en ursprunglig smekform till namn på Dag-.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift takh
Starkaste tidsperiod: 1950–69, 2010–

Namnsdag

16 september

Delar namnsdag med:

  • Daga (namnlängden)
  • Dage (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 9 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.