Conny (Konny)

Conny är en engelsk ursprunglig smekform till Conrad och Konstantin.

Conny förekommer även som kvinnonamn (Connie).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1876
Starkaste tidsperiod: 1945–69

Namnsdag

21 maj

Delar namnsdag med:

  • Konstantin (namnlängden)
  • Connie, Constance, Konstantia (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 21 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.