Christel (Kristel)

Christel är en tysk ursprunglig smekform till Kristina.

I den rikssvenska almanackan 15/3. I den finlandssvenska almanackan finns Kristel 24/7.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1897

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.