Carola (Karola)

Carola är en femininform till Carolus, en latinsk form av Karl.

I den rikssvenska almanackan 20/5 och i den finlandssvenska 28/1.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1745
Starkaste tidsperiod: 1960—79 (1885—1909)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.