Carina (Karina)

Carina är ett latinskt namn, bildat till carus ’kär’. Det kan också vara en form av Katarina.

I den rikssvenska almanackan 7/5 och i den finlandssvenska 4/11.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1876
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.