Camilla (Kamilla)

Camilla är ett latinskt namn, femininform till Camillus, ett romerskt binamn med oviss betydelse, möjligen ’offer-, altartjänare’.

Camilla blev känt i Sverige genom hjältinnan i Gustav Philip Creutz’ herdedikt Atis och Camilla (1761).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1817
Starkaste tidsperiod: 1965–79

Namnsdag

7 mars

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 21 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.