Brynolf

Brynolf är ett nordiskt namn, sammansatt av stammen i fornsvenskt brynia ’brynja’ och efterleden -olf 'varg, ulv'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 16/8, efter skarabiskopen Brynolf Algotsson (död 1317).

Dagen är en folklig märkesdag; vid Brynnelsmässan skulle höskörden vara avslutad.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten(bryniulfr)
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.